Goede doel

Een Amsterdams goed doel om uw bedrijf aan te verbinden

Met 12 miljoen bezoekers per jaar is het Vondelpark het drukst bezochte park van Nederland en de grootste toeristische trekpleister van ons land. De beheerkosten van het park zijn door het intensieve gebruik fors gestegen.

JCI Amsterdam zet zich al sinds 1988 actief  in voor het Vondelpark. In 1988 door een stichting op te richten die de muziektent gaat restaureren. Met 25 sponsors wordt dit werk in 3 jaar volbracht. In 1995 wordt het JCI Vondelpark Open voor de eerste keer georganiseerd als manier om geld in te zamelen voor behoud van het Vondelpark. In 2004 wordt de restauratie van de brug naar de historische Muziekkoepeltent afgerond die mogelijk was door de opbrengst van het JCI Vondelpark Open. In 2008 vond het tweede lustrum plaats, toen ging de opbrengst van het JCI Vondelpark Open naar de restauratie van de Stedemaagd die zich bij de ingang van het park aan de Stadhouderskade bevindt.

Tijdens de meest recente renovatie van het Vondelpark van 2009, was er onvoldoende budget beschikbaar om ook de bankjes in het park te vervangen. Besloten is om door sponsoring en particulier initiatief geld in te zamelen om de banken te vervangen. De afgelopen jaren zijn er al een groot aantal banken vervangen door de opbrengst van het JCI Vondelpark Open. U kunt bijdragen aan dit succes!

Niet alleen zorgt uw deelname voor geld om de bankjes in het Vondelpark te vervangen, ook profiteert uw bedrijf van de media-aandacht die gegenereerd wordt. Het JCI Vondelpark Open is een bijzonder evenement om de naam van uw bedrijf aan te verbinden.

Graag vertellen wij u meer over de sponsormogelijkheden, maar u kunt zich hier ook direct inschrijven met een of meerdere teams.